Met de aanduiding “informatieprofessional” bedoelen we iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met de verwerking van informatie op professionele wijze. Onder deze overkoepelende term vallen heel veel verschillende functies, zoals die van de content manager, document manager, records manager, kennismanager, informatiemanager, bibliothecaris, archivaris, vakreferent, onderzoeksjournalist, databankbeheerder, etc.

Werkt u per week minimaal acht uur als informatieprofessional of geeft u minimaal 24 uur per week leiding aan informatieprofessionals? Bent u bereid en in staat uw vakkennis op peil te houden? Is een leven lang leren uw motto? Dan is de Certificeringsregeling Informatieprofessionals (CIP) echt iets voor u.

Op deze pagina geven we kort weer wat de CIP inhoudt. De volledige tekst van de geldige versie van de CIP kunt u hier downloaden (pdf).

Elke professionele activiteit levert registerpunten op. Na eerste certificering volgt een periode van vijf jaar waarin u registerpunten verzamelt op basis van kennis, attitude en vaardigheden. Na vijf jaar volgt herregistratie.

Wanneer u werkzoekend bent geldt het volgende: als u kunt aantonen dat u in de achterliggende periode van een jaar ten minste 350 uur als informatieprofessional werkzaam bent geweest, kunt u ook deelnemen aan de CIP.

Tarief van certificering
Het tarief voor certificering bedraagt € 498,- per periode van 5 jaar.
De Stichting KEI is vrijgesteld van BTW-heffing.