Handleiding voor certificering CIP [pdf]
versie 1611.01 (november 2016).

Hét keurmerk voor informatieprofessionals [pdf]
Algemene brochure over KEI en het KEI Beroepsregister.

Beroepscode voor informatieprofessionals in bibliotheken en documentatiecentra (België, VVBAD)
Deze code bevat algemene richtlijnen voor het handelen van bibliothecarissen/informatiemanagers en bibliotheekmedewerkers/informatiebemiddelaars. Hij biedt een houvast voor de ‘juiste’ handelswijze van informatieprofessionals.

Beroepscode voor archivarissen (België)
Dit is de Nederlandstalige versie van de Code of Ethics voor archivarissen, zoals die in september 1996 is aanvaard door de Internationale Archiefraad en gepubliceerd werd in International Council on Archives – Conseil International des Archives. Bulletin, 1997 (afl. 1), p. 23-25.

Artikel Wat kenmerkt de professionele archivaris, Margriet van Eck Poppe (Archievenblad, 2017, afl. 1, p. 13)

Artikel Persoonscertificering van informatieprofessionals komt dichterbij (IP, 2016, afl. 03, p. 8 e.v.)

Artikel Focus op de informatieprofessional (Margriet van Eck Poppe, 2014) [pdf]

Artikel IDM-IM hoofdstuk ten einde door Bestuur KEI (december 2013) [pdf]

Artikel Persoonscertificering: belangrijker dan ooit! Ook voor u! (Frank Hendriks, 2014) [pdf]

De stellingen waarover tijdens de RTC ‘De toekomst van het informatievak’ op 29 januari 2015 gediscussieerd werd [pdf]